Zenpro

Webbdesign

Zenpro hjälper dig att designa och konstruera din webbplats. Tillsammans kan vi formge din webbplats efter dina skisser och önskemål. Zenpro kan även ta fram förslag på layout för din eller ditt företags hemsida.

Anpassad design

Tillsammans med Zenpro kan du få hjälp att ta fram en egen design för din webbplats. Du behöver inte inneha några tekniska kunskaper inom webbkodning, utan Zenpro kan koda din hemsida utifrån din skisser och önskemål.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!

Webbkodning

W3C (World Wide Web Consortium) är ett internationellt konsortium som har i uppdrag att ta fram standarder för webbinnehåll. För att säkerställa att din webbplats visas korrekt i olika webbläsare ser Zenpro till att din webbplats valideras gentemot W3Cs definierade standarder.

Google

Sökmotorsoptimering

Att sökmotoroptimera en webbplats innebär att webbplatsen optimeras för att lättare hittas via sökmotorer, som exempelvis Google. Zenpro hjälper dig att konstruera en sökmotorsvänlig hemsida som tillsammans med ett intressant innehåll gör din webbplats lätthittad på Internet.